Traning and Education
EHEDG History

Op basis van evoluerende kennis over hygiënisch ontwerp heeft EHEDG de laatste jaren aanvullende richtlijnen gepubliceerd en zijn nieuwe beoordelingscriteria voor testen en certificering vastgesteld. Ten behoeve van de voedselveiligheid wordt procesapparatuur die aan de meest recente ontwerpcriteria voldoet, beschouwd als de enige die geschikt is voor gebruik in voedselverwerkingsfabrieken. In 2014 besloot EHEDG daarom het gehele certificatieproces te herzien en een gewijzigde certificeringsregeling in te voeren, evenals nieuwe certificeringseisen. Er is een nieuwe certificeringsklasse geïntroduceerd voor apparatuur die wordt gebruikt in open processen in de nabijheid van het productcontactgebied of voor apparatuur die een potentiële invloed op het productcontactgebied zou kunnen hebben en waar het vervuild zou kunnen worden en dus moet worden gereinigd. Deze typen apparaten (bijvoorbeeld transportbandaandrijvingen, vision-sensors, enz.) zijn onlangs gecategoriseerd als Type EL Klasse I AUX voor randapparatuur. Het bestaande Type ED werd onderverdeeld in twee categorieën volgens de EHEDG-definities, Type ED-Klasse I (droogreiniging zonder demontage) en Type ED-klasse II (droogreiniging met demontage).

read more 2014
EHEDG History

Door de toenemende vraag van de industrie voor de certificering van andere componenten, heeft EHEDG in 2009 het EL-certificeringsschema herzien en diverse nieuwe certificaten geïntroduceerd. Apparatuur werd nu geclassificeerd als Klasse I en Klasse II volgens de apparatuursdefinities, bestemd om of ter plaatse gereinigd te worden (Klasse I) of te worden ontmanteld voor reiniging (Klasse II). Apparatuur die gebruikt wordt bij aseptische toepassingen wordt sinds die tijd gecertificeerd volgens type EL Aseptisch. Een ander speciaal certificaat Type ED is gecreëerd, en bedoeld voor apparatuur die wordt gebruikt voor droog reinigingsprocedures.

read more 2009
EHEDG History

Sinds het jaar 2000 heeft EHEDG het EL-certificeringsschema geïntroduceerd voor apparatuur voor de verwerking van vloeistoffen. Het EL-certificaat was voornamelijk bestemd voor apparatuur bestemd om ter plaatse gereinigd te worden (CIP) zonder demontage. De apparatuur werd gecertificeerd (en een logo geplaatst op de apparatuur) als het conform de Hygiënische ontwerpcriteria was zoals beschreven in EHEDG Document No. 8. De apparatuur werd onderworpen aan praktisch testen met behulp van Richtlijn Doc. 2 om compensatie aan te tonen voor niet-naleving om essentiële technische of functionele redenen en de geschiktheid voor de ter plaatse reinigingstoepassingen.

read more 2000