Regionale Afdelingen

De Regionale Afdelingen zijn een lokale uitbreiding van de EHEDG en zijn opgericht om de hygiënische productie van voedsel te bevorderen door middel van hun activiteiten binnen een land of een geografisch cluster. EHEDG heeft Regionale Afdelingen opgericht in verschillende landen in Europa en daarbuiten.

In samenwerking met de Subcommissie voor Regionale Ontwikkeling, zijn de Regionale Afdelingen verantwoordelijk voor:

 • het promoten van de missie en het stimuleren van het EHEDG-lidmaatschap
 • het organiseren van evenementen, seminars en trainingen
 • vertalen en verspreiden van de EHEDG-richtlijnen in de lokale taal
 • het promoten van de EHEDG-certificering voor apparatuur
 • het communiceren over regionale ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op veilige voedselproductie ter verbetering van de EHEDG-richtlijnen
 • het geven van feedback over lokale aangelegenheden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hygiënisch ontwerp
 • het onderhouden van een adviserende functie aan de wetgevers en norm-groepen
 • en het bieden van een netwerkplatform voor de lokale experts in hygiënisch design.

Sekcje Regionalne

Sekcje Regionalne stanowią lokalne rozszerzenie EHEDG i są tworzone w celu promowania warunków dla higienicznej produkcję żywności, poprzez swoje działania w całym kraju lub dla określonego obszaru geograficznego. EHEDG utworzył Sekcje Regionalne w różnych krajach Europy i poza jej granicami.

Sekcje Regionalne we współpracy z Podkomisją Rozwoju Regionalnego:

 • upowszechniają misję i zachęcają do członkostwa w EHEDG
 • organizują wydarzenia, seminaria i kursy szkoleniowe
 • tłumaczą na lokalny język(i) i rozpowszechniają przewodniki EHEDG
 • propagują możliwości testowania i certyfikowania wyposażenia, przez EHEDG
 • informują o regionalnych wydarzeniach, zwłaszcza o tych, które mogłyby mieć wpływ na produkcję żywności bezpiecznej, a także rozwijać treść zawartą w przewodnikach EHEDG
 • dostarczają informację zwrotną o sprawach lokalnych, zwłaszcza o rozwoju w obszarze konstrukcji higienicznych
 • zachowują pewne funkcje doradcze w sprawach legislacyjnych i standardów
 • oferują platformę współpracy dla lokalnych ekspertów w zakresie konstrukcji higienicznych

Sekcje Regionalne

Sekcje Regionalne stanowią lokalne rozszerzenie EHEDG i są tworzone w celu promowania warunków dla higienicznej produkcję żywności, poprzez swoje działania w całym kraju lub dla określonego obszaru geograficznego. EHEDG utworzył Sekcje Regionalne w różnych krajach Europy i poza jej granicami.

Sekcje Regionalne we współpracy z Podkomisją Rozwoju Regionalnego:

 • upowszechniają misję i zachęcają do członkostwa w EHEDG
 • organizują wydarzenia, seminaria i kursy szkoleniowe
 • tłumaczą na lokalny język(i) i rozpowszechniają przewodniki EHEDG
 • propagują możliwości testowania i certyfikowania wyposażenia, przez EHEDG
 • informują o regionalnych wydarzeniach, zwłaszcza o tych, które mogłyby mieć wpływ na produkcję żywności bezpiecznej, a także rozwijać treść zawartą w przewodnikach EHEDG
 • dostarczają informację zwrotną o sprawach lokalnych, zwłaszcza o rozwoju w obszarze konstrukcji higienicznych
 • zachowują pewne funkcje doradcze w sprawach legislacyjnych i standardów
 • oferują platformę współpracy dla lokalnych ekspertów w zakresie konstrukcji higienicznych

Sekcje Regionalne

Sekcje Regionalne stanowią lokalne rozszerzenie EHEDG i są tworzone w celu promowania warunków dla higienicznej produkcję żywności, poprzez swoje działania w całym kraju lub dla określonego obszaru geograficznego. EHEDG utworzył Sekcje Regionalne w różnych krajach Europy i poza jej granicami.

Sekcje Regionalne we współpracy z Podkomisją Rozwoju Regionalnego:

 • upowszechniają misję i zachęcają do członkostwa w EHEDG
 • organizują wydarzenia, seminaria i kursy szkoleniowe
 • tłumaczą na lokalny język(i) i rozpowszechniają przewodniki EHEDG
 • propagują możliwości testowania i certyfikowania wyposażenia, przez EHEDG
 • informują o regionalnych wydarzeniach, zwłaszcza o tych, które mogłyby mieć wpływ na produkcję żywności bezpiecznej, a także rozwijać treść zawartą w przewodnikach EHEDG
 • dostarczają informację zwrotną o sprawach lokalnych, zwłaszcza o rozwoju w obszarze konstrukcji higienicznych
 • zachowują pewne funkcje doradcze w sprawach legislacyjnych i standardów
 • oferują platformę współpracy dla lokalnych ekspertów w zakresie konstrukcji higienicznych