About EHEDG

Uitreiking erelidmaatschap tijdens EHEDG congres Bouwen 2015 door dhr. Wouters (links)

In Memoriam Ernst Paardekooper.

In Ernst, ons erelid als oud-voorzitter, is op 6 november 2019 een memorabel en aimabel man heengegaan.

Vanaf het begin van EHEDG Nederland heeft Ernst bijgedragen aan een vakgebied wat hem na aan het hart lag: voedselveiligheid. Zijn grote kennis, enorme netwerk en al zijn ervaring waren van grote waarde om veilige voedingsmiddelenproductie door hygiënisch ontwerp een plaats te geven. Zijn inzet, enthousiasme en gedrevenheid zijn een stimulans geweest om voor EHEDG-NL een belangrijke positie te verwerven binnen voedingsmiddelenindustrie. Iets waarop we dankbaar terugkijken.

We wensen zijn nabestaanden troost en kracht. 

Namens het bestuur van EHEDG-NL

  

Frans Saurwalt

Voorzitter

(European Hygienic Engineering and Design Group – Nederland)