About EHEDG
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 
[Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:] [Translate to Dutch:]
 

Evenementen

Details over alle evenementen van EHEDG International zijn te vinden onder Nieuws & Evenementen - Training, Events Congressen, respectievelijk onder Regionale Activiteiten voor de lokale EHEDG-seminars, workshops en conferenties. Gelieve deze pagina's regelmatig bezoeken om geïnformeerd te blijven over evenementen die voor u interessant zouden kunnen zijn.

De belangrijkste EHEDG-evenementen zijn de

  • tweejaarlijkse EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design (zie www.ehedg-congress.org) en de
  • jaarlijkse EHEDG Plenaire Vergadering

Die allebei plaatsvinden op wisselende locaties in landen waar EHEDG wordt vertegenwoordigd door een Regionale Afdeling.

Verdere informatie over alle EHEDG-evenementen is verkrijgbaar bij het secretariaat.

Voor details zie Statuut Nr. 5.1 over de EHEDG Events Policy.

Wydarzenia

Szczegółowe informacje na temat wszystkich nadchodzących międzynarodowych wydarzeń EHEDG można znaleźć w Wiadomości i WydarzeniaSzkolenia, Wydarzenia z Kongresów, jak również w ramach Aktywności Regionalnych dla lokalnych seminariów EHEDG, warsztatów i konferencji. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tych strony, aby uzyskać informację na temat wydarzeń, które mogą być interesujące dla Państwa.

Głównymi wydarzeniami EHEDG są:

  • Światowy Kongres EHEDG na temat Konstrukcji Urządzeń i Warunków do Higienicznego Wytwarzania Żywności, organizowany co dwa lata (zobacz www.ehedg-congress.org) oraz
  • Coroczne Zgromadzenie Plenarne EHEDG

oba wydarzenia odbywają się na przemian w krajach, w których EHEDG jest reprezentowana przez Sekcję Regionalną.

Dalsze informacje na temat wszystkich wydarzeń EHEDG są dostępne w Sekretariacie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki Wydarzeń w EHEDG Zobacz Prawo nr 5.1.